Maksu- ja kuljetusehdot

Nordic Ferry Center toimii Finnlines Oyj:n (Finnlines) matkalippujen välittäjänä. Matkoihin noudatetaan seuraavia Nordic Ferry Centeri maksuehtoja. Muilta osin noudatamme Finnlinesin kuljetusehtoja jotka ovat saatavilla toimistostamme tai osoitteesta www.nfc.fi  

MAKSUEHDOT HELSINKI-TRAVEMÜNDE
Matka tulee maksaa viimeistään 45 vrk ennen lähtöä. Kun varaus tehdään myöhemmin kuin 45 vrk ennen lähtöä, on matka maksettava heti.

MAKSUEHDOT NAANTALI-KAPELLSKÄR JA MALMÖ-TRAVEMÜNDE
Matka tulee maksaa viimeistään 17 vrk ennen lähtöä. Kun varaus tehdään myöhemmin kuin 17 vrk ennen lähtöä, on matka maksettava heti

Kuljetusehdot
FINNLINES OYJ:N JA REDERI AB NORDÖ-LINKIN MATKUSTAJALIIKENTEEN MATKUSTAJIA, HEIDÄN MATKATAVAROITAAN JA MUKANA SEURAAVIA AJONEUVOJAAN KOSKEVAT YLEISET KULJETUSEHDOT
1. KULJETUSSOPIMUS: EHDOT JA OSAPUOLET
Reiteillä Helsinki–Travemünde ja Helsinki–Rostock sekä Naantali–Långnäs–Kapellskär rahdinottaja on Finnlines Oyj, Helsinki, Suomi. Nämä kuljetusehdot sisältävän matkavahvistuksen/matkalipun osoittama kuljetussopimus on Finnlines Oyj:n ja matkustajan välinen.
Reitillä Malmö–Travemünde rahdinottaja on Rederi Ab Nordö-Link, Malmö, Ruotsi. Nämä kuljetusehdot sisältävän matkavahvistuksen/matkalipun osoittama kuljetussopimus on Rederi Ab Nordö-Linkin ja matkustajan välinen.
(Finnlines ja Nordö-Link kumpikin yhdessä ja erikseen ´rahdinottaja´, matkustaja jäljempänä myös ´asiakas´).
2. SOVELTAMISALA
Matkustajan ja hänen matkatavaroidensa (mukaan lukien käsimatkatavarat, mukana seuraava tavara tai ajoneuvo tai asuntovaunu, jotka kuljetetaan matkustajan lukuun ilman rahdinottajan kuljetuksesta antamaa muuta kuljetusasiakirjaa) kuljettamiseen meritse sovelletaan näitä yleisiä kuljetusehtoja ja kohdan 19 mukaan sovellettavan lain tai sopimuksen määräyksiä. Merikuljetus käsittää sen ajan, jonka matkustaja ja hänen matkatavaransa ovat lähtösatamassa kohdassa 1. tarkoitetun rahdinottajan lähtöselvityksen jälkeisellä terminaalialueella, aluksella tai rahdinottajan terminaalialueella määräsatamassa. Nämä kuljetusehdot eivät koske rahdinottajan valmismatkojen myyntiä tai rahdinottajan toimintaa matkanjärjestäjänä.
Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitillä rahdinottaja kuljettaa vain ajoneuvolla liikkuvia matkustajia.
3. VARAUS
Varaukset matkatoimistosta, online-palvelusta tai Suomessa Finnlines puh. +358 10 343 4500, sähköposti: passenger@finnlines.com  tai Saksassa Finnlines Passagierdienst (Finnlines Deutschland GmbH), puh. +49 451 1507443, faksi +49 451 1507 444, sähköposti: passagierdienst@finnlines.com .
Tiedot matkustajasta: Varauksen yhteydessä on kaikista matkustajista ilmoitettava sukunimi, etunimet, sukupuoli, koko syntymäaika ja kansallisuus, sekä matkustajan pyynnöstä mahdollinen liikuntaeste, jolla voi olla merkitystä pelastustoimenpiteiden kannalta (lakisääteinen matkustajarekisteröinti). Lisäksi tulee ilmoittaa puhelin/matkapuhelinnumero sekä sähköposti- ja postiosoite. Matkustajan henkilötietojen käsittely tapahtuu soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen.
Tiedot ajoneuvosta: Ajoneuvopaikkaa varattaessa on ilmoitettava rekisterinumero, ajoneuvotyyppi ja ajoneuvon mitat mahdollisine lisäkuormineen. Mikäli lähtöselvityksessä todetaan, että varauksen yhteydessä ilmoitetut mitat ylittyvät tai että kyseessä on matkustaja-ajoneuvon sijasta rahtiajoneuvo, ajoneuvolle pyritään varaamaan uusi paikka ja asiakkaalta peritään matkustaja-ajoneuvohinnaston tai rahtihinnaston mukainen lisämaksu. Uuden paikan saamista rahdinottaja ei kuitenkaan voi taata. Yksi matkustaja, jolla on asianmukainen ajokortti, voi varata vain yhden ajoneuvopaikan. Kaupallista tavaraa kuljettavat ajoneuvot, tavaran kuljettamiseen rekisteröidyt ajoneuvot tai linja-autot, joiden ainoat matkustajat ovat 1–2 kuljettajaa, varataan rahtina.
Lemmikkieläimet: kts. kohta 10.
Vaaralliset aineet: Vaarallisten aineiden kuljettaminen matkatavarana tai käsimatkatavarana on kielletty, paitsi asuntoautoon tai -vaunuun kytketyt kaasupullot. Kaasupullojen venttiilien tulee olla suljettuina koko aluksella oloajan.
Aseet ja ampumatarvikkeet: Matkustajalla on mahdollisuus kuljettaa aseita ja ampumatarvikkeita henkilökohtaiseen käyttöön tietyillä erikseen määritellyillä reiteillä. Järjestelyt aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljetuksesta pitää tehdä jo varauksen yhteydessä. Asiakkaan varatessa matkaa asiakkaalle lähetetään sitoumus, jossa asiakas sitoutuu noudattamaan ampuma-aseisiin liittyvää kotimaista ja ulkomaista lainsäädäntöä sekä aluksen päällikön kulloinkin antamia turvallisuusmääräyksiä. Sitoumuksella asiakas sitoutuu kirjallisesti jättämään ampuma-aseet sekä ampuma-asetarvikkeet lukittuun tilaan autokannelle, johon vain asiakkaalla itsellään on pääsy. Laivan kapteeni voi tilanteen niin vaatiessa kieltäytyä kuljettamasta aseita ja ampumatarvikkeita tietyllä lähdöllä. Rahdinottaja ei ole korvausvelvollinen matkustajaa kohtaan tilanteissa, joissa laivan kapteeni on tehnyt päätöksen olla sallimatta aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettamista tietyllä matkalla.
4. VARAUKSEN MUUTTAMINEN
Reiteillä Helsinki–Travemünde ja Helsinki–Rostock varaukseen voi tehdä veloituksetta muutoksia, jotka eivät vaikuta matkan hintaan, viimeistään 30 päivää ennen matkan alkua. Tätä myöhemmin tehdyistä muutoksista veloitamme muutoskuluina 30 euroa per suunta per varaus. Naantali–Långnäs–Kapellskär- ja Malmö–Travemünde -reiteillä varauksiin voi tehdä muutoksia, jotka eivät vaikuta matkan hintaan viimeistään 10 päivää ennen lähtöä. Tätä myöhemmin tehdyistä muutoksista veloitamme 15 euroa per varaus per suunta. Mikäli varausta muutetaan ja se peruuntuu myöhemmin, veloitetaan mahdolliset peruutuskulut alkuperäisen matkustuspäivän ja varauksen
muutoksentekopäivän mukaisesti.
5. MAKSU-, MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT
Reiteillä Helsinki–Travemünde ja Helsinki–Rostock matkan tulee olla maksettu 30 päivää ennen lähtöä. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin 30 päivää ennen lähtöä, on matka maksettava heti. Jos matkustaja peruuttaa matkan viimeistään 30 päivää ennen aluksen ilmoitettua lähtöpäivää, maksetaan matkan hinta hänelle takaisin. Jos matkustaja peruuttaa matkan tai osan siitä 29–15 päivää ennen aluksen ilmoitettua lähtöpäivää, veloitetaan peruutetuista paikoista 25 % peruutetun osan hinnasta. Jos matkustaja peruuttaa matkan tai osan siitä 14–2 päivää ennen aluksen ilmoitettua lähtöpäivää, veloitetaan peruutetuista paikoista 50 % peruutetun osan hinnasta. Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen aluksen ilmoitettua lähtöpäivää peruutetuista paikoista veloitetaan koko matkan hinta. Peruutus katsotaan tehdyksi sinä päivänä kun se on vastaanotettu. Jos peruutus on vastaanotettu pyhäpäivänä tai viikonloppuna, katsotaan peruutus kuitenkin tehdyksi peruutuksen vastaanottamista seuraavana arkipäivänä. Peruuttamattomista matkoista ei makseta palautusta. Mikäli meno-paluulipusta jää paluumatka käyttämättä, vähennetään maksetusta summasta käytetyn matkan hinta ja asiakkaalle palautetaan peruutusehtojen mukainen summa. Palautettavasta summasta vähennetään aina toimistokulut 15 euroa per varaus.
Reiteillä Naantali–Kapellskär ja Malmö–Travemünde matka tulee maksaa viimeistään 10 päivää ennen lähtöä. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin 10 päivää ennen lähtöä, on matka maksettava heti. Jos matkustaja peruuttaa matkan viimeistään 10 päivää ennen aluksen ilmoitettua lähtöpäivää, maksetaan matkan hinta hänelle takaisin. Jos matkustaja peruuttaa matkan tai osan siitä 9–5 päivää ennen aluksen lähtöpäivää, veloitetaan 25 % peruutetun osan hinnasta, jos matkustaja peruuttaa matkan tai osan siitä 4–2 pv ennen aluksen lähtöpäivää, veloitetaan 50 % peruutetun osan hinnasta. Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen aluksen lähtöä peruutetuista matkoista veloitetaan koko matkan hinta. Peruutus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, kun se on vastaanotettu. Jos peruutus on vastaanotettu pyhäpäivänä tai viikonloppuna, katsotaan peruutus kuitenkin tehdyksi peruutuksen vastaanottamista seuraavana arkipäivänä. 
Peruuttamattomista matkoista ei makseta palautusta. Mikäli paluumatka jää käyttämättä meno-paluulipusta, vähennetään maksetusta summasta käytetyn matkan hinta ja asiakkaalle palautetaan peruutusehtojen mukainen summa. Palautettavasta summasta vähennetään aina toimistokulut 15 euroa per varaus.
Erikoistarjouksiin voidaan soveltaa tarjouskohtaisia peruutusehtoja, jotka ilmoitetaan tarjouksen yhteydessä erikseen. Vahvistamalla varauksen (maksullaan) asiakas sitoutuu näihin peruutusehtoihin.
Rahdinottajan ja matkustajan välisiin aiempiin kuljetussopimuksiin perustuvat erääntyneet saatavat on maksettava ennen lähtöä.
6. HINTA- JA AIKATAULUMUUTOKSET
Rahdinottaja pidättää oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Aikataulujen mukaisia aikoja (lähtö-, saapumis- ja matka-aika) ei voida taata. Rahdinottaja ei vastaa matkustajalle mahdollisten muutosten aiheuttamista vahingoista tai kustannuksista olivatpa nämä minkä laatuisia tai -lajisia tahansa, mikäli muutokset johtuvat säätilasta tai muista ns. Force Majeure -syistä. Rahdinottajan vastuu, kts. kohdat 15 ja 19.
7. ALENNUKSET JA TARJOUKSET
Alennus-, etu- ja tarjoushintaiset matkat on varattava ja maksettava etukäteen. Alennuksia ei myönnetä lähtöselvityksessä eikä hyvitetä jälkikäteen. Vain yksi alennus/matkustaja tai yksi alennus/ajoneuvo/matkustaja. Mahdollisiin alennuksiin oikeuttavat asiapaperit on esitettävä pyydettäessä. Tarjoushintaisia paikkoja on rajoitetusti ja erilaisia tarjouksia/alennuksia ei voi yhdistää.
8. NUORISO-/LAPSIHINNAT
Hintataulukoissa olevat nuoriso-/lapsihinnat koskevat vanhempiensa tai huoltajansa mukana samassa hytissä matkustavia nuoria (13–17 v) tai lapsia (6–12 v). Alle 6-vuotiaat lapset matkustavat ilmaiseksi. Matkustettaessa alle 6-vuotiaan lapsen kanssa yölaivalla on aina varattava oma hytti. Yksin matkustavat nuoret ja lapset maksavat aikuisen hinnan. Alle 14-vuotiaat lapset eivät voi matkustaa yksin.Yksin matkustavat 14–17-vuotiaat nuoret tarvitsevat huoltajan kirjallisen suostumuksen.
9. RYHMÄT
Ryhmille on omat maksu- ja peruutusehtonsa. Ryhmäksi katsotaan 10 aikuisen tai nuoren (13–17 v) ryhmähinnan maksavaa henkilöä. Ryhmällä on oltava sama lähtö- ja paluupäivä sekä yksi lasku. Tiedustele tarkempia ryhmämatkaehtoja. Nuorisoryhmille on omat ehtonsa, jotka toimitamme pyydettäessä.
10. LEMMIKKIELÄIMET
Lemmikkieläimen kuljettamisesta on sovittava varauksen yhteydessä. Laivoissa on rajoitettu määrä hyttejä lemmikkieläinten kanssa matkustaville. Hyttiin saa ottaa mukaan enintään kaksi (2) lemmikkieläintä. Lemmikkieläimen kanssa matkustavan on varattava koko hytti. Eläimiä ei saa tuoda laivan baareihin tai ravintoloihin eikä saunoihin ja niitä on pidettävä mukana mahdollisimman vähän muissa yleisissä sisätiloissa. Lemmikkieläimen kanssa matkustava vastaa eläimen aiheuttamista vahingoista. Matkustajalla on oltava mukanaan viranomaisten edellyttämät asiakirjat. Mikäli viranomaiset käännyttävät lemmikkieläimen takaisin puutteellisten asiakirjojen takia, matkustaja vastaa itse käännytyksestä aiheutuvista kustannuksista. Rahdinottajan vastuu lemmikkieläimistä, kts. kohdat 15, 16 ja 19.
Hevos- ja koiravaljakkokuljetuksiin sovelletaan lisämetrihinnastoa, ja ne varataan myyntipalvelun kautta.
11. MATKUSTUSASIAKIRJAT: PASSI, VIISUMI JA MUU MATKUSTUSLUPA
EU-kansalaiset ja Sveitsin kansalaiset: Matkustajalla tulee olla voimassaoleva passi tai henkilökortti, joka on myönnetty jossakin EU-maassa tai Sveitsissä ja jonka kyseinen valtio on hyväksynyt matkustusasiakirjaksi. Lapsilla on oltava oma passi.
Muiden maiden kansalaiset: Matkustajalla tulee olla voimassa oleva passi ja muut tarvittavat matkustusasiakirjat.
Viisumi: Pakollinen Venäjän-liikenteessä.
Vastuu puutteellisista matkustusasiakirjoista: Matkustaja on itse velvollinen selvittämään tarvittavat matkustusasiakirjat. Mikäli viranomainen kieltää matkustajan pääsyn maihin tai alukseen puutteellisten asiakirjojen takia, vastaa matkustaja hänelle tai rahdinottajalle aiheutuneista kustannuksista (mukaan lukien paluumatkan).
Kaikkien matkustajien henkilöllisyys tarkistetaan lähtöselvityksessä.
12. MATKALIPPU
Varausvahvistus, jonka matkustaja saa matkan varatessaan, toimii matkalippuna, kun matka on kokonaisuudessaan maksettu. Varausvahvistus/matkalippu vahvistaa kuljetussopimuksen ja siihen sovellettavat ehdot ja on henkilökohtainen asiakirja, joka pätee ainoastaan siinä yksilöityjen henkilöiden ja ajoneuvojen kuljettamiseen sekä merkittyjen palveluiden saantiin. Matkustaja ei saa siirtää tähän asiakirjaan perustuvia oikeuksiaan toiselle henkilölle. Sen, joka on varannut matkan toisen puolesta, katsotaan olleen valtuutettu siihen samoin kuin hyväksymään nämä kuljetusehdot tämän henkilön puolesta.
13. LÄHTÖSELVITYS
Lähtöselvityksessä matkustajan on esitettävä voimassaoleva passi tai henkilökortti sekä varausvahvistus, joka toimii matkalippuna, kun matka on maksettu. Näitä asiakirjoja vastaan matkustaja saa maihinnousukorttinsa ja hyttiavaimensa. Lähtöselvitys sulkeutuu 1–2 tuntia ennen aluksen ennalta ilmoitettua lähtöaikaa. Matkustajien tulee huomioida lähtöselvitysajat, jotta heidän ja ajoneuvojensa lastaus alukseen voidaan asianmukaisesti järjestää siten, ettei aluksen lähtö tarpeettomasti viivästy. Lähtöselvityksen sulkeutumisen jälkeen lähtöselvitykseen saapuville matkustajille ja heidän ajoneuvoilleen ei voida taata paikkaa aluksella.
14. YLEISET TURVAMÄÄRÄYKSET LÄHTÖSELVITYSALUEEN TERMINAALISSA JA ALUKSELLA
Matkatavaroita koskevat rajoitukset: Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai alukselle matkatavaroita (tai ajoneuvoa) tai käsimatkatavaroita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terminaalille, alukselle, ihmisille, muille matkatavaroille, käsimatkatavaroille tai lastille. Rahdinottajalla on oikeus matkustajan kustannuksella ja ilman omaa vastuutaan viedä maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää sellainen matkatavara ja/tai käsimatkatavara.
Turvatarkastus: Kaikille alukseen tuleville matkustajille, ajoneuvoille matkatavaroille ja käsimatkatavaroille voidaan tehdä turvatarkastus lähtöalueen terminaalialueella tai aluksessa. Matkustajaa, joka kieltäytyy turvatarkastuksesta, voidaan estää pääsemästä alukseen ja asiasta ilmoitetaan viranomaisille.
Aluksesta poistuminen ennen lähtöä: Alukseen noustuaan matkustaja ei voi poistua aluksesta ennen lähtöä. Mikäli näin tapahtuu, on myös kaikki matkatavarat (ja ajoneuvo) sekä käsimatkatavarat vietävä pois aluksesta. Alukselta ennen sen lähtöä poistuneen matkustajan on korvattava poistumisestaan ja ajoneuvon siirtämisestä rahdinottajalle aiheutuneet kustannukset.
Turvallisuus aluksella: Matkustajan on tutustuttava alukselle saapumisensa jälkeen hytissä oleviin turvaohjeisiin. Matkustaja on velvollinen noudattamaan aluksella voimassaolevia määräyksiä ja henkilökunnan antamia järjestys- ja turvallisuusohjeita. Maihinnousukortti tai hyttiavain tulee aina olla matkustajan mukana aluksella.
Matkustajan poistaminen alukselta: Rahdinottaja varaa itselleen oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa ja poistaa alukselta matkustaja, joka saattaa olla vaaraksi muiden matkustajien, aluksen henkilökunnan tai aluksen turvallisuudelle. Alukselta poistetun matkustajan on korvattava poistamisestaan ja hänen ajoneuvonsa siirtämisestä rahdinottajalle aiheutuneet kustannukset.
Turvallisuus autokannella: Kaikki ajoneuvossa olevat tavarat on kiinnitettävä hyvin. Oleskelu autokannella matkan aikana on kielletty. Tupakointi sekä avotulen teko autokannella on kielletty. Asuntoautoon/-vaunuun kytkettyjen kaasupullojen venttiilit tulee olla suljettuina koko aluksella oloajan. Turvallisuussyistä aluksilla on jatkuva, nauhoittava kameravalvonta. Kameravalvonta toteutetaan lainsäädännön sallimissa puitteissa ja kameravalvonta on selkeästi merkitty kameravalvonnasta ilmoittavin kyltein.
15. RAHDINOTTAJAN VASTUU
Rahdinottajan vastuu määritellään kohdan 19 mukaan sovellettavassa laissa. Rahdinottajan vastuu, korvattavat rahasummat matkustajan kuollessa tai loukkaantuessa, matkatavaroiden hävitessä tai vahingoittuessa ja matkustajan omavastuu (menetyksestä tai vahingosta vähennettävä summa) on aina rajoitettu sovellettavan lain tai Ateenan vuoden 1974 Sopimuksen, sen 29.3.1990 lisäpöytäkirjalla muutetussa muodossa, koskien matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljettamista meritse (´Ateenan Sopimus´) mukaan. Rahdinottajan ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai myöhästymisestä johtuvista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet ennen matkustajan ja/tai, heidän matkatavaroidensa edellä kohdassa 2 määritellyn merikuljetuksen alkamista tai sen päättymisen jälkeen. Rahdinottaja ei ole vastuussa elävien eläinten menetyksestä tai vahingoittumisesta, joka liittyy tällaiseen kuljetukseen liittyvistä erityisistä riskeistä. Näissä yleisissä ehdoissa olevista määräyksistä riippumatta rahdinottajan kokonaisvastuu jonkin erillisen tapahtuman johdosta on aina globaalisesti rajoitettu myös merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta annettujen Suomen merilain määräysten tai kansainvälisten yleissopimusten mukaan siten kuin niitä sovelletaan kohdan 20 mukaan määritellyssä tuomioistuimessa.
Mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä rahdinottajalle kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.
16. RAHDINOTTAJAN PALVELUKSESSA OLEVIEN HENKILÖIDEN, AGENTTIEN JA ITSENÄISTEN SOPIMUSOSAPUOLTEN VASTUU
Jos aluksen omistajaa, rahtaajaa, hallinnoijaa (management), päällikköä, miehistöä, ketä tahansa rahdinottajan palveluksessa olevaa henkilöä, agenttia, itsenäistä sopimusosapuolta tai ketä tahansa aluksen suhteen edunsaajana pidettävää henkilöä vastaan nostetaan kanne, on tällä taholla sama oikeus vastuuvapaus- ja vastuunrajoitusperusteisiin kuin rahdinottajan kuljetussopimuksen ja kohdassa 19 mainitun sovellettavan lain tai Ateenan Sopimuksen perusteella ikään kuin se olisi laadittu nimenomaan hänen edukseen. Rahdinottaja ei tee kuljetussopimusta vain omasta puolestaan, vaan myös sellaisten henkilöiden edustajana tai uskottuna, jotka ovat tai joiden voidaan tässä suhteessa katsoa olevan kuljetussopimuksen sopimusosapuolia. Rahdinottajan ja yllä mainittujen muiden henkilöiden maksettavaksi tulevat korvaukset eivät missään tapauksessa yhteensäkään saa ylittää niitä enimmäismääriä, jotka on määritelty kuljetussopimuksessa ja kohdan 19 perusteella sovellettavassa laissa tai Ateenan Sopimuksessa, sikäli kuin sitä sovelletaan.
17. SOPIMUKSEN PURKUOIKEUS
Sekä matkustajan että rahdinottajan oikeus purkaa kuljetussopimus on määritelty kohdan 19 mukaan sovellettavassa laissa.
18. KULJETUKSEN SUORITTAMINEN
Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus muullakin kuin ilmoitetulla tai varausvahvistuksessa/matkalipussa mainitulla aluksella.
19. SOVELLETTAVA LAKI
Kun rahdinottaja on Finnlines Plc sovelletaan kuljetussopimukseen Suomen lakia. Kun rahdinottajana on Rederi Ab Nordö-Link sovelletaan kuljetussopimukseen Ruotsin lakia. Jos nämä ehdot ovat ristiriidassa Ateenan Sopimuksen pakottavien säännösten tai kansallisten pakottavien lainsäännösten kanssa, joita sovelletaan tätä kuljetussopimusta koskevaan riitaan, syrjäyttävät pakottavat säännökset tämän kuljetussopimuksen ehdot niiltä osilta kuin ehtojen ja säännösten välillä on ristiriitaa. Muilta osin sovelletaan näitä yleisiä kuljetusehtoja.
20. TUOMIOVALTA
Tuomiovalta kuljetussopimusta koskevissa riidoissa on kantajan valinnan mukaan pätevällä tuomioistuimella:
a) vastaajan vakinaisella asuinpaikkakunnalla tai pääasiallisen liikkeen sijaintipaikkakunnalla
b) aluksen sopimuksenmukaisella lähtö- tai määräpaikkakunnalla.
Jos kuljetussopimukseen on yllä olevan kohdan 19 mukaan sovellettava Ateenan Sopimusta, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka määrätään Ateenan Sopimuksen artiklassa 17, 1 © ja ( b).