Lento & laivapakettien matkaehdot

NORDIC FERRY CENTERIN FINNLINES-PAKETTIMATKOJA JA LAIVA&LENTO -PAKETTEJA KOSKEVAT LISÄ- JA ERITYISEHDOT

Matkapakettien matkanjärjestäjä on Nordic Ferry Center / OK-Matkat Oy Ltd. Y-tunnus 2815557-3, Kuvi: 451/17/MjMv.
Tiedot perustuvat tilanteeseen 07/2018. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Noudatamme pakettien osalta yleisiä matkapakettiehtoja näiden lisä- ja erityisehtojen ohella.

1. MATKAN VARAUS- JA MAKSUEHDOT

1.1 Laskun eräpäivä on 45 vrk ennen lähtöä. Poikkeuksena matkat, jotka sisältävät lentolippuja joissa ei ole muutos- tai peruutusoikeutta. Näiden varausten hinta suoritetaan välittömästi. Asiakkaan vastuulla on tutustua matkaa koskeviin ehtoihin ennen laskun maksua.

1.2 Jos matka varataan alle 45 vrk ennen matkan alkua, suoritetaan matkan hinta välittömästi.

1.3. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa varaus jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä

1.4 Varausvahvistus ja/tai lasku postitetaan heti varauksen teon jälkeen.

2. HINTAMUUTOKSET

2.1 Tilaushetkellä voimassa oleva hinta on asiakasta sitova. Nordic Ferry Centerillä on oikeus alentaa esitehintoja erilaisilla hintatarjouksilla. Hintatarjoukset ovat voimassa siitä hetkestä kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske aikaisemmin tilattuja matkoja. Kutakin matkaa kohden myönnetään vain yksi alennus.

3. PERUUTUS-, MUUTOS- JA LUOVUTUSEHDOT

Laiva & lentopakettien kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (reittilentojen ja laivamatkojen varaus- ja myyntiehdot) vuoksi sovellamme yleisisten matkapakettiehtojen kohdista 4. sekä 7. poikkeavia  peruutus-, muutos- ja luovutusehtoja matkan peruutuksen, muutoksen ja luovutuksen syystä riippumatta. Varattua ja maksettua matkaa ei yleensä voi peruuttaa, muuttaa tai luovuttaa toiselle henkilölle kuluitta.

3.1. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksuja seuraavasti:

  • Jos matka peruutetaan viimeistään 45 vrk ennen matkan alkamista, peritään toimistokulut 50 €/henkilö.
  • Jos matka peruutetaan 44-15 vrk ennen matkan alkamista, peritään 50% matkan hinnasta.
  • Jos matka peruutetaan 14-0 vrk ennen matkan alkua, peritään 95% matkan hinnasta.

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan hyttiin ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia tai henkilöllisyystodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Kehotamme matkustajia ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ja tarkistamaan erityisesti peruutus-, muutos- ja luovutusturvaehtokohdat, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus.

3.2. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

  • Reittilentojen lipunkirjoitus tapahtuu hyvissä ajoin ennen matkaa ja useimmat lentolipputyypit eivät salli takaisinmaksua lipunkirjoituksen jälkeen muutos- tai luovutustilanteissa. Myös laivayhtiöt perivät muutosmaksuja muutos- ja luovutustilanteissa. Takaisinmaksurajoitukset ja muutos- ja luovutussäännöt ovat huomattavasti yleisiä matkapakettiehtoja tiukemmat.
  • Matkanjärjestäjä veloittaa asiakkaalta reittilennon/ laivamatkan muutoksesta tai luovuttamisesta aiheutuneet alihankkijoiden veloittamat kulut sekä muutoksen tai peruutuksen työvaiheiden käsittelystä aiheutuneet kohtuulliset kulut (vähintään toimistokulut 50 €/henkilö)

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan hyttiin ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

Kehotamme matkustajia ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ja tarkistamaan erityisesti peruutus-, muutos- ja luovutusturvaehtokohdat, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus.

Muutos tai peruutus katsotaan tehdyksi sinä päivänä kun se on vastaanotettu Nordic Ferry Centerissä aukioloaikana (kts. www.ferrycenter.fi).

4. MATKUSTAJAN VASTUU

4.1. Matkustajan on välittömästi tarkistettava matkavahvistuksen ja laskun oikeellisuus. Nimien tulee vastata matkustusasiakirjana käytettävän passin tai henkilökortin tietoja. Matkustajatietojen, kuljetus- ja majoitustietojen, matkapäivien sekä mahdollisten lisäpalveluiden virheistä tulee ilmoittaa viipymättä matkanjärjestäjälle, muutoin vahvistuksen tiedot tulevat matkustajaa sitoviksi. Virheiden korjaaminen myö- hemmin voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia (esim. Nimitiedon virheestä aiheutuva uusi lentolippu).

4.2 Matkustaja sitoutuu tarkistamaan varausvahvistuksessa olevat tiedot ja huomioimaan mahdolliset muutokset myöhemmin lähetettyjen mahdollisten muutosilmoitusten mukaisesti tai esitetietoihin nähden.

4.3. Matkan jo alettua paluupäivää ei voi muuttaa.

4.4. Matkustajan on tarkistettava paluukuljetuksen tarkka lähtöaika paluuta edeltävänä päivänä.

5. LENTOMATKA JA MATKATAVARA

5.1 Lentolippu on voimassa vain siihen merkityllä lennolla.

5.2 Ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä on noin 20 kg konetyypistä ja lentoyhtiöstä riippuen. Sisälle koneeseen saa viedä vain yhden käsimatkatavaran/matkustaja. Ylipainosta veloitetaan erikseen lentoyhtiön määräysten mukaisesti. Lentoyhtiöt eivät voi taata, että ylipainotavara kuljetetaan kohteeseen samalla koneella kuin muu tavara. Mikäli matkatavara on lentokuljetuksen aikana vahingoittunut, on asiakkaan tehtävä vahingosta ilmoitus jo lentokentällä, matkatavaratuloaulassa oleville virkailijoille. Ilmoitus vahingosta toimitetaan lentoyhtiölle, joka korvaa vahingon. Suosittelemme siis arvokkaiden tavaroiden kuljettamista käsimatkatavarana ja/tai matkatavaravakuutuksen ottamista.

5.3 Erikoisvarusteiden (golfbag, sukset yms), pyörätuolin ja lemmikkieläinten kuljetuksesta on sovittava matkavarauksen yhteydessä.

5.4 Useimmilla lennoilla ateriat ja juomat eivät sisälly lipun hintaan eikä erikoisruokavaliotoiveita oteta vastaan. Suosittelemme erityisesti lapsiperheille, diabeetikoille ja allergisille varautumista lennolle myös omin välipaloin.

5.5 Lentoyhtiöt joutuvat joskus muuttamaan ennakolta sovittua lentoreittiä ja välilaskeutumispaikkoja ja - määriä. Jos nämä muutokset tehdään lentoturvallisuus- tai muista kuin lentoyhtiön tuottamukseen perustuvista syistä, emme korvaa muutoksista aiheutuneita myöhästymisiä eikä esim. jatkoyhteyksien menetyksistä koituvia kustannuksia.Kehotamme aina suunnittelemaan jatkoyhteydet mahdollisimman joustaviksi sekä suosittelemme myöhästymisvakuutuksen ottamista.

6. Nordic Ferry Center varaa itselleen oikeuden www-sivuilla olevan tiedon muutoksiin. Matkanjärjestäjä ei vastaa sivuilla mahdollisesti olevista´paino´virheistä. Kaikki aikataulut, hinnat jne. ovat sitoumuksetta.

Matkanjärjestäjä:

Nordic Ferry Center /
OK-Matkat Oy Ltd
Fabianinkatu 4 B
00130 HELSINKI
Puh: 09-251020