Asiakasrekisteriseloste

ASIAKASREKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.  Luotu 1.2.2000. Päivitetty 2.8.2017.

Rekisterinpitäjä

OK-Matkat Oy Ltd / Nordic Ferry Center
Y-tunnus 2815557-3
Uudenmaankatu 16 A 00120 HELSINKI
p. 09-2510 2050 

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Elina Forsström p. 09-2510 2050 

Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

Nordic Ferry Center asiakasrekisteri. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde tai Nordic Ferry Center palveluihin rekisteröityminen.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.  Tietoja käsitellään myös Nordic Ferry Center valmismatkojen järjestäjänä velvoittavien lakisääteisten vaatimusten ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen sekä asiakasviestintään, mukaan lukien sähköinen viestintä. Lisäksi Nordic Ferry Center yhteistyökumppanit, kuten laivayhtiöt, lentoyhtiöt, hotellit ja paikalliset yhteistyökumppanit matkakohteessa voivat käsitellä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin Nordic Ferry Center toimeksiannosta ja lukuun.Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot kuten

• etu- ja sukunimi
• osoitetiedot ja asuinmaa
• matkapuhelinnumero
• lankapuhelinnumero
• sähköpostiosoite
• syntymäaika
• sukupuoli 

Matkan järjestämistä edellyttävät tiedot kuten

• matkakohde, lähtöpäivä, varauspäivä, hotelli- ja laiva/lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, myyntikanava ja mahdollinen virkailija
• passinumero ja muut passitiedot, matkavakuutuksesta, matkan sisältöä ja kanssamatkustavia koskevat tiedot sekä erityisiä lisäpalveluita, toiveita tai rajoituksia koskevat tiedot, mukaan lukien arkaluonteiset asiat, kuten terveydentilaan, sairauteen tai vammaisuuteen liittyvät tiedot

Sähköisten palveluiden käyttämistä koskevat tiedot kuten

• uutiskirjeen tilaamista koskevat tiedot, asiakkaan selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä asiakkaan selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio).

Asiakkuutta koskevat muut tiedot kuten

• asiakkaan suoramarkkinointikiellot ja – suostumukset
• asiakkaan aikaisemmat matkat• asiakkaan muu palveluhistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta)
• asiakkaan itsensä antamat muut lisätiedot (esim. kiinnostus- ja asiointitiedot)
• asiakkaan maksamista ja perintää koskevat tiedot
• asiakkaan reklamaatiot, palautteet ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötietoja kerätään mm. asiakkaan antaessa tietoja Nordic Ferry Center varausjärjestelmän välityksellä tai muissa asiakaspalvelutilanteissa. Henkilötietoja voidaan kerätä asiakkaan päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Nordic Ferry Center ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen tai muille kolmansille osapuolille, elleivät lainsäädäntö tai kansainväliset sopimukset aseta velvoitteita luovuttaa tietoja (esim. tietojen luovuttaminen Venäjän, USA:n ja Kanadan tulli- ja rajavartiolaitokselle). Nordic Ferry Center voi kuitenkin luovuttaa tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Nordic Ferry Center voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä myös asiakkuuden päättymisen jälkeen, ellei asiakas sitä kiellä.

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Manuaalinen aineisto: Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Sähköisesti talletetut tiedot: Asiakasrekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin tunnuksin ja salasanoin sekä tietoturvan alalla yleisesti riittävinä pidetyin muin suojakeinoin, kuten palomuurein.

Ainoastaan määrätyillä Nordic Ferry Center työntekijöillä ja Nordic Ferry Center toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisterin tietoja. Käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suora-mainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä Nordic Ferry Centeriin.