Tietosuoja

Tietosuojailmoitus

Nordic Ferry Center matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä ja rekisterinpitäjä on Elämys Travel & Events Oy.

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan mitä tietoja Nordic Ferry Center kerää asiakkaistaan, mihin näitä tietoja käytetään ja miten tietoja säilytetään. Lisäksi kerromme asiakkaan oikeuksista saada tietoja hänestä kerätyistä tiedoista.

Toimintaperiaatteemme

Tavoitteenamme on, että käytämme ja säilytämme asiakkaiden henkilötietoja vastuullisesti ja huolellisesti täyttäen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tallennamme rekistereihimme henkilötietoja vain siltä osin kuin se on matkanpalveluiden tuottamisen ja asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämätöntä.

Huolehdimme, että sähköisten rekistereiden teknisestä tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisesti. Henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti on laadittu ohjeet ja yrityksemme henkilökunta on koulutettu toimimaan ohjeiden mukaisesti.  

Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Henkilötietoja kerätään, jotta voimme toteuttaa asiakkaan tilaamat matkapalvelut. Tiedot kerätään asiakkailta matkavarausten yhteydessä.

Kerätyt asiakastiedot tallennetaan Nordic Ferry Centerin asiakasrekisteriin.

Asiakasrekisteriselosteesta löytyy tarkka kuvaus rekisterin sisältämistä tiedoista.

asiakasrekisteriseloste

Järjestelmien ja palveluiden tietosuoja 

Suurin osa keräämistämme henkilötiedoista on tallennettu sähköisiin tietojärjestelmiin. Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien käyttö on suojattu henkilökohtaisin tunnuksin ja salasanoin sekä tietoturvan alalla yleisesti riittävinä pidetyin muin suojakeinoin, kuten palomuurein. Ainoastaan Nordic Ferry Center/Elämys Travel & Events Oy:n työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisterin tietoja. Edellytämme myös, että yrityksemme tietojärjestelmiä ylläpitävät yritykset täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät paperimuotoiset asiakirjat tuhoamme asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Yrityksemme henkilökunta on koulutettu toimimaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja he ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, jossa sitoutuvat noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeutesi ja yhteystiedot

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu Nordic Ferry Centerin asiakasrekisteriin.

Sinulla on myös oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista sekä pyytää osan tai kaikkien tietojesi poistamista rekisteristä.

Pyynnön tietojen tarkastamisesta voit tehdä koska tahansa ottamalla yhteyttä meihin.

Rekisterijäljennöksiä koskevien pyyntöjen pitää tulla meille kirjallisesti ja henkilön tulee käydä Nordic Ferry Centerin toimistolla todistamassa henkilöllisyytensä ennen tietojen luovuttamista.

Rekisteriasioita koskevat tiedustelut:

Nordic Ferry Center rekisteriasioista vastaava henkilö

Peter Forsström
Hämeentie 31
00500 Helsinki
puh. (09) 09 2510 2050
sähköposti: etunimi.sukunimi@elamysgroup.com

Evästeet

Käytämme nfc.fi sivuillamme evästeitä eli nk. cookie – toimintoa. Evästeiden avulla keräämme tietoa siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuillamme.

Evästeiden avulla saamme tietoa mm. miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt verkkosivuillemme, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä käyttäjä on verkkosivuillamme klikannut sekä mitä verkkoselaimia ja minkälaisia päätelaitteita käyttäjät käyttävät.

Sivustollamme käytämme mm. Google Analytics – analytiikkaohjelmistoa ja sen mainontaominaisuuksia sekä Facebookin seurantapikseliä. Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa kävijöiden käyttökokemusta sekä analysoida ja kehittää verkkosivujamme. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään myös markkinointitoimenpiteiden kohdentamisessa, optimoinnissa sekä kehittämisessä.

Käyttäjä voi koska tahansa estää evästeiden käytön oman selaimen asetuksista. Tallennetut evästeet voi myös poistaa. Sivustomme kaikki toiminnot eivät välttämättä kuitenkaan toimi mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Yhteistyö eri intressiryhmien ja viranomaisten kanssa

Nordic Ferry Center joutuu välittämään asiakkaiden henkilötietoja matkatuotantoon liittyville yhteistyökumppaneille kuten lento- ja laivayhtiöille. Yrityksemme edellyttää sekä kotimaisilta että ulkomaalaisilta kumppaneiltaan sitoutumista EU tietosuoja-asetuksen mukaisiin toimintatapoihin.

Tietosuojaa valvova viranomainen

Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, joka ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä henkilötietolain mukaisesti. Tietosuojavaltuutettu käyttää päätösvaltaa tarkastusoikeuden toteuttamista ja tiedon korjaamista koskevissa asioissa sekä antaa ratkaisuja rekisterinpidon lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta.

Tietosuojaperiaatteiden päivittäminen

Tietosuojaperiaatteet ovat tämän hetken käytäntömme mukaiset. Päivitämme periaatteita säännöllisesti ja tiedotamme muutoksista yhteistyökumppaneillemme.

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 14.10.2022