Asiakasrekisteriseloste

Nordic Ferry Centerin asiakasrekisteri

1.      Rekisterinpitäjä

Elämys Travel & Events Oy
Hämeentie 31
00500 Helsinki
puh. (09) 2510 2050

2.      Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Peter Forsström
puh. (09) 2510 2050
sähköposti: etunimi.sukunimi@elamysgroup.com

3.      Rekisterin nimi

Nordic Ferry Centerin asiakasrekisteri

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään matkavarauksen tekemiseen, matkapalveluiden toimittamiseen asiakkaalle, laskuttamiseen sekä asiakassuhteen hoitoon kuten tiedottamiseen ja palautteen keräämiseen.

5.      Rekisterin tietosisältö

Sähköiseen asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot:

 • Yritysasiakkailla yrityksen nimi ja osasto
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Lähiosoite
 • Postiosoite
 • Maa
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Varattuun matkaan liittyvät tiedot
 • Syntymäaika

6.      Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa Nordic Ferry Centerille tiedot matkavarauksen yhteydessä.

7.      Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Nordic Ferry Center luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja matkatuotantoon liittyville yhteistyökumppaneille kuten lento- ja laivayhtiöille. Yrityksemme edellyttää sekä kotimaisilta että ulkomaalaisilta kumppaneiltaan sitoutumista EU tietosuoja-asetuksen mukaisiin toimintatapoihin.

8.      Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Nordic Ferry Center ei siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat sähköisessä rekisterissä.

 • Rekisterin tietoihin on pääsy vain Nordic Ferry Center/Elämys Travel & Events Oy:n henkilökunnalla
 • Rekisteriin kirjautuminen vaatii käyttäjäkohtaisen tunnuksen ja salasanan
 • Rekisterin järjestelmätoimittajan kanssa on tehty tietosuoja- ja salassapitosopimus

10.  Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka Nordic Ferry Center on hänestä kerännyt ja tallentanut. Asiakas voi pyytää jäljennöksen tiedoistaan ottamalla yhteyden rekisterin yhteyshenkilöön. Tietojen pyytäjän tulee käydä todistamassa henkilöllisyytensä Nordic Ferry Centerin konttorilla ennen tietojen luovuttamista.

11.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Nordic Ferry Centeriä muuttamaan hänen henkilötietojaan tai poistamaan niitä. Rekisteröity voi myös pyytää Nordic Ferry Centeriä poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot rekistereistään.

12.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtoa Nordic Ferry Centeristä toiseen järjestelmään koneluettavassa muodossa. Tällöin Nordic Ferry Center toimittaa henkilötiedot määrämuotoisessa Microsoft Excel – tiedostossa, josta ne voidaan koneellisesti lukea toiseen järjestelmään.